Hvorfor ordne tænder på hesten?


Hesten som vi kender den i dag lever sit liv meget anderledes end deres

forfædres liv på stepperne.


Hestene i dag lever typisk et liv som atleter og deres måltider og

opstaldningsformer betyder at tændernes naturlige stilling og form ikke

slides normalt, da deres naturlige adfærd er blevet begrænset.


Symptomer på at hesten kan have problemer i mundhulen:


  • Hovedrysten under ridning, vægring for tøjlen til den ene side eller begge

         sider. Uvillighed ved anlæggelse af bid.


  • Forlænget ædetid, savlen og udspytning af dårligt tygget grovfoder.

         Afmagring på trods af korrekt fodring


  • Kronisk tilbagevendende milde koliktilfælde


  • Hævelser eller opbrud i under- og overkæberegionen


  • Stinkende næseflåd og/eller lugt fra mundhulen


Hvordan foregår en mundhuleundersøgelse?


Vi starter altid med at høre om der er problemer med hesten. Her er det

ejer/daglig ansvarlig for hesten der er den vigtigste person. Derefter mærkes

hesten efter udvendigt i hoved/nakkeregion. Her mærkes der efter ømheder og

uregelmæssigheder. Hvis hesten er meget urolig bliver den bedøvet

umiddelbart før dette. Hvis ikke, så bedøves hesten i langt de fleste tilfælde herefter,

for at opnå mest muligt ro under undersøgelsen.


Herefter får hesten kigget sine fortænder efter samt får pålagt mundspærre,

munden bliver skyllet og alle tænder bliver grundigt undersøgt. Når hestens

problemer i mundhulen er kortlagt raspes eventuelle spidser og kroge

der måtte være, samt eventuelle tandstillingsfejl og øvrige problemer korrigeres.


Vi udfærdiger tandkort på hesten, og dette gennemgås sammen med ejer. 

Desuden er vi tilhænger af at ejer ser og mærker hesten i munden, både

før og efter tandraspningen, da vi mener dette giver en god forståelse for

tandplejen, og vigtigheden heraf.


Vi arbejder med elektrisk tandudstyr og har det nyeste udstyr på markedet,

samt har fået efteruddannelse i brugen af dette udstyr. Vi råder desuden

over dentalkamera, som anvendes i visse tilfælde.