Jeg er uddannet dyrlæge på hestedifferentieringen på KU LIFE (tidl Kgl

veterinære landbohøjskole).


Jeg har under studietiden haft et længere ophold på Højgård hestehospital,

og endte min uddannelse med at skrive speciale omkring bronchoalveolær

lavage (BAL) på hest.


Efter endt uddannelse har jeg arbejdet på Rynkeby Hesteklinik Aps indtil

sept 2010, hvorefter jeg har stiftet Norets Hestepraksis.


Jeg har modtaget efteruddannelse i blandt andet:

Halthedsdiagnostik, herunder anlæggelse af diagnostiske blokader

Ultralydsscanning

Tandbehandling, basis kurser samt advanced dentistry med blandt ander

ekstraktion af tænder på stående hest. Samt brug af elektrisk udstyr.

Ultralydsscanning af hals, ryg og bagknæ.

Reproduktion hos problemhoppen.

Sår og bandageringsteknik.

Hudlidelser


Desuden deltager jeg jævnligt i ERFA-kurser, hvor jeg blandt andet er

opdateret omkring den nyeste forskning inden for kolikbehandling,

vaccinationsstrategier og meget andet